celozivotni_web

Nepřestávejte studovat

Svět kolem nás se mění a změny přicházejí stále rychleji. Vnímejte je všechny jako příležitosti, které vám mohou pomoci ve vlastním rozvoji v pracovním či osobním životě.

Proč se dále vzdělávat právě u nás?

Fakulta strojní nabízí odborné kurzy, školení a worskhopy, které prohloubí znalosti a dovenosti v oblasti strojírenství pro širokou veřejnost i zaměstnance ve firmách. Kurzy jsou zaměřené na oblasti konstrukce, technologie obrábění, kvality, metrologie, materiálového inženýrství, nauky o materiálech a zpracování kovových i nekovových materiálů, logistiky, ergonomie, podnikové ekonomiky a managementu a průmyslového inženýrství

Všechny kurzy pro vás připravíme na míru tak, aby odpovídaly vašim požadavkům, potřebám a splnily cíle, která od kurzů očekáváte.

Zaměstnancům napříč odděleními dokážeme vysvětlit nutnost dodržování daných požadavků a postupů v návaznosti na provázanost a potřeby dalších úseků ve Vašem podniku. Jednotlivé teoretické poznatky budou ihned převedeny do praxe a posluchači našich kurzů si tak budou moci přímo vyzkoušet  implementaci v podmínkách svého podniku.

Naším cílem je ukázat, že dané standardy jsou aplikovatelné také ve Vašich podnicích a rádi Vám s tím pomůžeme.

Pořádáme také otevřené kurzy, kde dochází k vzájemnému srovnání poznatků a
inspiraci mezi firmami.