HR_award_banner_web

HR Award

Fakulta strojní byla mezi prvními fakultami v rámci České repulibky, která získala ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným organizacím. Dbáme na dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Ocenění pro Fakultu Strojní

V březnu 2019 získala Fakulta strojní prestižní ocenění HR Excellence in Research, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, implementujícím strategii HRS4R.  Fakulta strojní je tak povinna po dobu dvou let dodržet navržené kroky v akčním plánu, které povedou ke zkvalitnění náboru a výběru zaměstnanců, pracovních podmínek, osobnostního a kariérního rozvoje zaměstnanců, vzdělávání našich zaměstnanců, výsledků práce našich zaměstnanců. Samozřejmostí je naplňování veškerých zákonných, společenských a morálních norem, které se obecně vztahují na všechny zaměstnance Fakulty strojní.

HR Award, nebo přesněji HR Excellence in Research, je známka udělovaná Evropskou komisí výzkumným organizacím, které dodržují Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

HR_award_logoFakulta strojní se v rámci svého rozvoje lidských zdrojů přihlásila k Evropské chartě pro  výzkumné pracovníky a řídí se Kodexem o chování pro přijímání výzkumných pracovníků,
v následujících oblastech:

- etických a profesních aspektů,
- náboru a výběru zaměstnanců,
- pracovních podmínek pro naše zaměstnance,
- školení a rozvoje zaměstnanců.

Implementace jednotlivých procesů, řídících se výše uvedenou chartou a kodexem, je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_28/0006188.

Všechny zpracované dokumenty jsou uvedené níže a byly vloženy do portálu EURAXESS.

Dokumenty vložené do portálu EURAXESS (EN)

Ostatní dokumenty