Vcely_web

Včelí laboratoř

Na střechu naší fakulty jsme umístili dva úly, které nepřetržitě sledujeme pomocí kamer a čidel. Nahlédněte spolu s námi do pozoruhodného světa včel. Stojí to za to!
Spodní kamera Přední kamera

Chytrá včelí laboratoř nám umožňuje pomocí dlouhodobých přesných měření a s využitím umělé inteligence poznat detailněji život včel. Dění kolem i uvnitř úlů zaznamenávají dvě kamery. Jedna je umístěna zpředu, druhá sleduje, co se děje uvnitř u dna jednoho z úlů, v místě, které včelaři nazývají podmet. Tam totiž padají například rozdrobené kousky vosku, ale také roztoči, způsobující varroázu – onemocnění, kvůli kterému hynou celá včelstva. Umělá inteligence rozliší roztoče a dokáže určit jejich denní spad. Monitorováním se tak dá nákaza mezi včelami odhalit.

Mikrofon zase zaznamenává frekvenci hučení včel, která se liší například podle toho, jestli se včely připravují na rojení, mají hlad, ztratily matku a další stavy, které je počítačový systém schopen vyhodnotit.  Díky tenzometrickým snímačům hmotnosti se úly také průběžně váží. Je tak zřejmé, zda včely nosí, či nenosí nektar nebo zda se třeba vyrojily. Měří se také venkovní teplota, ale i teplota uvnitř chomáče, do kterého jsou včely v úlu semknuty během chladných zimních dnů. Podle ní se dá usuzovat, co se v úlu děje, například zda včely plodují.

Získané údaje poskytnou příležitost pro zpracování bakalářských či diplomových prací našich studentů, kteří díky IoT laboratoři Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU mohli rozvíjet uplatnění chytrých technologií v oblasti monitorování včelstev. 

Nejde přitom o jediná důkladně monitorovaná včelstva v Plzni. Společnost Softech nainstalovala včelí úly už na několika místech v Plzeňském kraji a Praze. 

Věděli jste, že ... ?

Včely mají dolet až 5 km, včelstva z naší Fakulty strojní by tak mohla sbírat nektar a opylovat květy i v blízkosti Borské přehrady.

včely celkový pohled

Živě ze střechy fakulty strojní