Odborné přednášky

Přednášky na školách

Fakulta strojní nabízí středním a základním školám odborné přednášky, které mohou probíhat v posluchárnách Fakulty strojní nebo přímo na vašich školách. Témata přednášek se týkají oblastí, které jsou vyučované na Fakultě strojní - například z oblasti fyziky, chemie, strojírenství, energetiky, technické dokumentace, ergonomie, průmyslového inženýrství, technologií obrábění, progrmování NC strojů, materiálového inženýrství a další. 

Prohlídky fakulty s odborným výkladem

Zajímá vás propojení teoretických přednášek, které budou součástí praktických prohlídek u nás na Fakultě? Středním školám nabízíme možnost prohlídek laboratoří, které mohou být spojené s tématickými, odbornými přednáškami. Studenti tak získají větší přehlednost o možném využití konkrétních teoretických znalostí s laboratorní praxí. 

Přednášky odborníků z praxe

Fakulta strojní také pravidelně pořádá přednášky odborníků z praxe. Přednášky probíhají většinou v odpoledních či večerních hodinách a jsou přístupné studentům, pedagogům středních škol i široké veřejnosti. Přehled odborných přednášek naleznete na úvodní stránce fakulty v sekci pozvánky nebo na oficiálních stránkách Západočeské univerzity v Plzni.