Add a new title here

Add your text

Aktuální nabídka přednášek pro SŠ

Fascinující cesta do světa 3D tisku

Přidejte se k nám na fascinující cestě do světa 3D tisku! Objevte, jak může malý kousek plastu ožít a stát se čímkoli, co si dokážete představit. Od jednoduchých hraček až po složité strojní součásti – možnosti jsou takřka nekonečné. Představíme vám různé technologie 3D tisku, od těch, co můžete mít doma, až po speciální tiskárny, které máme na Fakultě strojní. Ukážeme vám konkrétní aplikace 3D tisku v běžném životě i průmyslové praxi a prozkoumáme možnosti propojení 3D tisku se vstřikováním plastů. Přijďte a seznamte se: Plastový 3D tisk!

Kdy: 20. června od 16 hodin 

Kde: budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň (kampus na Borských polích) 

Jak se přihlásit: v případě zájmu o přednášku vyplňte prosím formulář

 

Strojaři a biomateriály - jde to k sobě?

Prozradíme vám, co mají společného zdánlivě odlišné oblasti, jako jsou biomateriály a strojírenství. Dozvíte se, jaké znalosti mohou uplatnit strojní inženýři a inženýrky při návrhu, přípravě a charakterizaci perspektivních biomateriálů. Ukážeme vám základní typy a vlastnosti aktuálně zkoumaných a aplikovaných biomateriálů. Nevynecháme ani klíčové vlastností kovových, keramických a polymerních biomateriálů. Zároveň vám představíme výzkumná témata, kterými se na Fakultě strojní v oblasti materiálů aktuálně zabýváme, včetně špičkového vybavení katedry materiálu a strojírenské metalurgie.

Kdy: září–prosinec 2024 v čase od 16 hodin (upřesníme do 31. 8.)

Kde: budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň (kampus na Borských polích)

Jak se přihlásit: v případě zájmu o přednášku vyplňte prosím formulář, přihlášeným zájemcům dáme včas vědět, kdy přednáška proběhne

Management kvality v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu

Zjistěte, proč je správný management kvality nezbytný pro úspěšné fungování organizací a jaké jsou aktuální trendy v této oblasti. Společně objevíme, jak se pomocí správného přístupu k řízení kvality můžeme vyhnout chybám, optimalizovat procesy a dosáhnout excelentních výsledků. 

Kdy: září–prosinec 2024 v čase od 16 hodin (upřesníme do 31. 8.)

Kde: budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň (kampus na Borských polích)

Jak se přihlásit: v případě zájmu o přednášku vyplňte prosím formulář, přihlášeným zájemcům dáme včas vědět, kdy přednáška proběhne

Průmysl 4.0 a jeho uplatnění ve výrobě

Představíme vám koncept Průmyslu 4.0 a jeho uplatnění ve výrobních procesech. Upozorníme na to, jak velký význam má v této oblasti propojení digitálních a fyzických prvků. Zaměříme se na využití simulací při optimalizaci výrobních procesů a návaznost na digitalizaci podniku. Vysvětlíme vám, proč moderní technologie hrají v průmyslové výrobě klíčovou roli. 

Kdy: září–prosinec 2024 v čase od 16 hodin (upřesníme do 31. 8.)

Kde: budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň (kampus na Borských polích)

Jak se přihlásit: v případě zájmu o přednášku vyplňte prosím formulář, přihlášeným zájemcům dáme včas vědět, kdy přednáška proběhne

Aditivní technologie – vstupenka do budoucnosti

Aditivní výroba, známá také jako 3D tisk, posouvá hranice v mnoha oblastech lidského života – od medicíny, automotive, letectví, výroby nástrojů či umění až po produkty zbrojního průmyslu. Současně nás také propojuje s vesmírem, ať už formou komponent použitých v raketových motorech a vesmírných sondách, nebo 3D tiskáren vynesených do vesmíru pro produkci náhradních dílů. V průběhu přednášky vám přiblížíme význam výzkumu a vývoje v oblasti aditivních technologií a ukážeme vám, jakých výsledků jsme už v této oblasti na Fakultě strojní dosáhli.

Kdy: září–prosinec 2024 v čase od 16 hodin (upřesníme do 31. 8.)

Kde: budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň (kampus na Borských polích)

Jak se přihlásit: v případě zájmu o přednášku vyplňte prosím formulář, přihlášeným zájemcům dáme včas vědět, kdy přednáška proběhne

Odborné přednášky

Přednášky na školách

Fakulta strojní nabízí středním a základním školám odborné přednášky, které mohou probíhat v posluchárnách Fakulty strojní nebo přímo na vašich školách. Témata přednášek se týkají oblastí, které se vyučují na Fakultě strojní - například z oblasti fyziky, chemie, strojírenství, energetiky, technické dokumentace, ergonomie, průmyslového inženýrství, technologií obrábění, programování NC strojů, materiálového inženýrství a dalších. 

Prohlídky fakulty s odborným výkladem

Středním školám nabízíme možnost prohlídek laboratoří, které mohou být spojené s tematickými odbornými přednáškami. Studující tak získají větší přehled o možném využití konkrétních teoretických znalostí v laboratorní praxi.