Kurz KKE

Energetické stroje a zařízení

CÍL KURZU

Jedním z hlavních atributů civilizace je spolehlivá a dostatečná výroba energie s důrazem ochrany životního prostřední. Účastníci kurzu budou seznámeni s teoretickými základy přenosu tepla a hmoty. Kurz bude zaměřen na oblasti proudění a sdílení tepla využitelných v energetických systémech jako jsou například elektrárny, teplárny, výtopny. Budou vysvětleny fyzikální principy činnosti energetických strojů a zařízení.

NÁPLŇ KURZU

 1. Účinnost a přeměna tepla v práci
 2. Sdílení tepla
 3. Popis proudění tekutiny v energetických zařízeních
 4. Postupy stanovení základních parametrů proudění
 5. Měřící metody v mechanice tekutin

KOMU JE KURZ URČEN?

Kurz jen určen k rozšíření znalostí zaměstnanců v průmyslu a pro studenty vyšších ročníků středních škol. Náplň kurzu je možné přizpůsobit „na míru“ požadavkům zadavatele.

ČASOVÁ NÁROČNOST

V závislosti na požadavku zadavatele 10-40 hodin 

CÍL KURZU

Účastníci kurzu budou seznámeni s přehledem systémů pro energetiku. Budou vysvětleny funkce energetických klasických a jaderných zařízení, včetně zařízení „zelené“ obnovitelné energetiky. Jedná se například o parní, spalovací a vodní turbíny, jaderné reaktory, čerpadla,kompresory a výměníky tepla, kogenerační jednotky.

Náplň kurzu

 1. Klasické a jaderné elektrárny
 2. Obnovitelné zdroje energie
 3. Teplárenství a kogenerace
 4. Konstrukce energetických strojů a zařízení
 5. Smart energetické technologie, akumulace energií, virtuální elektrárny
 6. Klasické a modulární (SMR) jaderné reaktory

Komu je kurz určen?

Kurz jen určen k rozšíření znalostí zaměstnanců v průmyslu a pro studenty vyšších ročníků středních škol. Náplň kurzu je možné přizpůsobit „na míru“ požadavkům zadavatele.

Časová náročnost

V závislosti na požadavku zadavatele 10-40 hodin