Kurz KMM

Materiály a strojíresnká metalurgie

CÍL KURZU

Cílem kurzu je seznámit posluchače s fyzikálními principy zjišťování přítomnosti povrchových, podpovrchových a vnitřních vad v materiálech a se způsobem předepisování defektoskopických metod v technické dokumentaci. Účastníci kurzu se budou po absolvování kurzu schopni orientovat v základních defektoskopických metodách používaných ve strojírenské praxi.

NÁPLŇ KURZU

 1. Fyzikální princip zjišťování přítomnosti vad v materiálech
 2. Defektoskopické zkoušky
 3. Rozlišení a použití jednotlivých metod
 4. Předepisování defektoskopických metod ve výkresové dokumentaci
 5. Stanovení přípustnosti vad v materiálech
 6. Defektoskopie – normy

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům výroby a laboratorním technikům, kteří pravidelně vyhodnocují kvalitu  zpracovaných výrobků pomocí vizuálních anebo sofistikovanějších defektoskopických zkoušek. Kurz je rovněž přínosný pro konstruktéry.

Časový rozsah kurzu

16 hodin

CÍL KURZU

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními principy testování materiálů pomocí destruktivních i nedestruktivních zkoušek. V rámci kurzu budou posluchačům představeny destruktivní zkoušky statické, dynamické, zkoušky za vyšších teplot a zkoušky únavy. V oblasti nedestruktivního testování budou účastníkům kurzu prezentovány vizuální, kapilární, magnetické, ultrazvukové a prozařovací zkoušky.

Náplň kurzu

 1. Rozdělení zkoušek materiálů
 2. Destruktivní zkoušky statické
 3. Destruktivní zkoušky dynamické
 4. Zkoušky za vysokých teplot
 5. Zkoušky únavy
 6. Nedestruktivní zkoušení materiálu

Komu je kurz určen?

Kurz je určen především konstruktérům, technologům a laboratorním technikům. Kurz je rovněž vhodný pro rozšíření znalostí pracovníků strojírenské výroby.

Časový rozsah kurzu

16 hodin

CÍL KURZU

Cílem kurzu je seznámit posluchače s běžně v průmyslové praxi používanými ocelemi a litinami. Účastníci se budou po absolvování kurzu schopni samostatně orientovat v problematice volby správného druhu oceli či litiny tak, aby chemické složení materiálu a jeho výsledné mechanické vlastnosti byly pro plánovanou aplikaci vybraného materiálu optimální.

NÁPLŇ KURZU

 1. Rozdělení ocelí a litin dle vybraných norem
 2. Specifikace jednotlivých tříd ocelí a litin s důrazem na chemické složení a mechanické vlastnosti
 3. Vybrané oceli a litiny běžně používané v průmyslové praxi
 4. Dodavatelé vybraných ocelí a litin
 5. Dostupnost slitin na trhu
 6. Dodávané polotovary

KOMU JE KURZ URČEN?

Kurz je určen především konstruktérům či pracovníkům výroby, kteří se pravidelně setkávají s problematikou volby optimálního druhu oceli či litiny pro danou průmyslovou aplikaci. Kurz je rovněž přínosný pro zaměstnance průmyslové výroby, kteří pracují s různými druhy železných slitin.

Časová náročnost

16 hodin.

CÍL KURZU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se systémy označování ocelí, litin a vybraných neželezných slitin dle norem ČSN, EN ISO, ASTM, DIN a AISI tak, aby se posluchači po absolvování kurzu samostatně orientovali v základních principech značení dle příslušných norem.

Náplň kurzu

 1. Systémy označování ocelí, litin a neželezných slitin dle norem ČSN, EN ISO, ASTM, DIN a AISI
 2. Porovnání jednotlivých systémů značení ocelí, litin a neželezných slitin

KOMU JE KURZ URČEN?

Kurz je určen všem pracovníkům výroby, technologům a konstruktérům, kteří se pravidelně setkávají s problematikou využití plastů ve výrobě. Dále je kurz vhodný pro zájemce z oblasti strojírenství, kteří si chtějí rozšířit či prohloubit odborné znalosti o plastech a možnostech jejich aplikace v průmyslu.

Časová náročnost

8 hodin

CÍL KURZU

Posluchači kurzu se seznámí se základními charakteristikami, strukturou a vlastnostmi plastů a se způsoby jejich výroby. V rámci kurzu budou účastníkům podrobně představeny termoplasty, reaktoplasty a elastomery včetně aplikačního využití typických zástupců jednotlivých skupin plastů. Cílem kurzu je dále obeznámit posluchače se způsoby testování plastů pomocí dynamických a cyklických zkoušek.

Náplň kurzu

 1. Rozdělení plastů
 2. Specifikace termoplastů, reaktoplastů a elastomerů
 3. Struktura a vlastnosti plastů
 4. Testování plastů - dynamické a cyklické zkoušky

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem pracovníkům výroby, technologům a konstruktérům, kteří se pravidelně setkávají s problematikou využití plastů ve výrobě. Dále je kurz vhodný pro zájemce z oblasti strojírenství, kteří si chtějí rozšířit či prohloubit odborné znalosti o plastech a možnostech jejich aplikace v průmyslu.

Časová náročnost

8 hodin

CÍL KURZU

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy tepelného zpracování ocelí a litin, a to zejména s procesy ohřevu, výdrže na teplotě a ochlazování materiálu ve vazbě na jeho výsledné mechanické vlastnosti. Účastníkům kurzu budou představeny specifické postupy tepelného zpracování u běžně v průmyslové praxi používaných ocelí a litin včetně ověřování výsledků TZ pomocí metalografické analýzy a zkoušky tvrdosti.

Náplň kurzu

 1. Princip tepelného zpracování ocelí a litin
 2. Rozpad austenitu
 3. Fáze tepelného zpracování
 4. Ohřev, výdrž na teplotě, ochlazování
 5. IRA a ARA diagramy
 6. Žíhání ocelí a litin
 7. Kalení ocelí a litin
 8. Popuštění ocelí a litin
 9. Postupy tepelného zpracování pro konkrétní druhy ocelí a litin
 10. Ověřování výsledků tepelného zpracování pomocí metalografických analýz a zkoušek tvrdosti

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný především pro konstruktéry a dále pro pracovníky výroby.

Časová náročnost

24 hodin