Harmonogram řádných jednání AS FST v roce 2024

  • 24. ledna (ustavení senátu)
  • 6. března (předsednictvo 26.2.)
  • 3. dubna (předsednictvo 25.3.)
  • 15. května (předsednictvo 6.5.)
  • 26. června (předsednictvo 14.6.)