Předběžný harmonogram jednání AS FST v roce 2023

  • 25. ledna
  • 22. února
  • 22. března
  • 19. dubna
  • 24. května
  • 21. června