kvalita_web

Dbáme na kvalitu

Svět kolem nás se mění. My se měníme. Ale i uprostřed doby plné změn chceme zůstat vždy na špičce. Čerpat stabilitu z minulosti, a zároveň reagovat na proměňující se současnost. Naším úkolem je sledovat stav i vývoj všech činností na Fakultě strojní a zajišťovat kvalitu jejich výstupů.

Chceme zdokonalit vnitřní prostředí

V dubnu roku 2014 byla Fakulta strojní, Západočeské univerzity v Plzni prostřednictvím směrnice ISO/IWA 2:2003 úspěšně certifikována dle mezinárodního standardu ISO 9001:2015.

Je třeba zmínit, že navzdory tomu, že pro průmyslovou praxi je dnes tato certifikace již mnoho let etalonem obchodních styků, v oblasti vzdělávání představují dodnes certifikované fakulty a univerzity malý elitní klub s pár členy. Certifikát představuje kromě harmonizace interních procesů a předpisů fakulty s tímto standardem také jednoznačný závazek celého vedení neustále se zlepšovat, a jak s oblibou říkají auditoři „dobrovolně se podrobit tortuře auditů a prověrek “.
Nyní je tomu již více než 6 let od zavedení systému kvality podle ISO 9001:2015 a fakulta si tento certifikát stále úspěšně obhajuje.

ISO CZ