Spolupráce

mOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Navažte spolupráci s talentovanými studenty, absolventy, výzkumnými týmy, nebo využijte služeb naší fakulty.

Možnosti spolupráce s FST