Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž připravená pro studenty středních škol a Fakulty strojní, kteří mají možnost představit své projekty a práce před odbornou komisí, složenou z interních zaměstnanců fakulty a partnerských průmyslových podniků. Studenti si tak mohou vyzkoušet zejména přípravu pro obhajoby svých bakalářských, magisterských či disertačních prací.
Prezentace probíhá dvoukolově. Základní kolo je na jednotlivých katedrách Fakulty strojní. Vítězové pak postupují do fakultního kola, kde vzájemně porovnají své síly se studenty z ostatních kateder. Ti nejlepší pak mají možnost zúčastnit se celostátního kola.
Pro výherce fakultního kola jsou připravené hodnotné ceny od partnerů soutěže. 

Studenti soutěží ve 3 sekcích:
Bakalářská sekce
Magisterská sekce
Doktorská sekce

Věda je dobrodružná hra - ukažte průmyslovým partnerům, že něco umíte!

Vyhlášení SVOČ

Soutěžní kolo studentských a doktorských prací Fakulty strojní 2020

Termín na podání přihlášek je stanoven: do 29. 3 2020 zasláním vyplněného formuláře na email: svoc.fst@gmail.com Jiná forma přihlášek není přípustná.

Katedrální kolo: do 8. dubna 2020
Fakultní kolo: 28. dubna 2020
 
Doktorské práce budou do soutěže přijímány pouze v cizím jazyce (prezentace v angličtině nebo němčině), u středoškolských, magisterských a bakalářských prací je cizí jazyk doporučen.
Zvláštní ocenění obdrží nejlépe jazykově připravené a přednesené cizojazyčné práce, které budou prioritně v angličtině nebo po dohodě i v některém dalším světovém jazyce.

Informace o katedrálních kolech budou k dispozici nejpozději do 2. 3. 2020 na pořádajících katedrách.

Dokumenty k soutěži

Možná jste nevěděli

SVOČ je na Fakultě strojní pořádána pravidelně již od roku 2007. Za dobu své existence ji absolvovalo více než 500 studentů Fakulty strojní a studentů středních škol.