Zápis na specializace studijního programu Strojní inženýrství

Vyberte si svou specializaci

KKE - Katedra energetických strojů a zařízení
 
KMM - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Strojírenské materiály a technologie - prezenční forma
 
KPV - Katedra průmyslového inženýsrtví a managementu
 
KTO - Katedra technologie obrábění
Strojírenská technologie - technologie obrábění - prezenční forma
 
KKS - Katedra konstruování strojů
Konstruování strojů a technických zařízení - prezenční forma

KTO – Katedra technologie obrábění
Progresivní technologie a materiály - kombinovaná forma

KMM – Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Progresivní technologie a materiály - kombinovaná forma