robot

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacího řízení.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Co je potřeba k podání přihlášky

Krok 1 - vyberte si z níže uvedeného seznamu téma disertační práce  a domluvte se s vedoucím práce
Krok 2 - vyplňte elektronickou přihlášku
Krok 3 - přiložte požadované přílohy a odneste na studijní oddělení paní Kučerové
Krok 4 - zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Nezapomeňte přiložit všechny požadované dokumenty, včetně dokladu o zaplacení poplatku.

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/24

Možnost podání elektronické přihlášky ke studiu ve zvoleném doktorském studiujním programu: od 4.1.2023
Zveřejnění vypsaných témat disertačních prací: do 28. 2. 2023                         
Mezní termín pro podání přihlášky: 16. 6. 2023                                                                  Termín pro doložení požadovaných příloh na studijní oddělení: 16. 6. 2023
Termín pro doložení zkoušky z českého jazyka u zahraničních uchazečů: 16. 6. 2023       
Termín splatnosti poplatku (spárování platby s přihláškou): 17. 6. 2023
Termín přijímacího pohovoru - dle vybraných studijních oborů: 26. 6. 2023 - 30. 6. 2023  Termín ověření podmínek pro přijetí: 3. 7. 2023                                                               
Termín pro nahlédnutí do spisu: 10. 7. 2023
Termín vydání rozhodnutí v odvolacím řízení - do 30 dnů od doručení odvolání 
Termín ukončení přijímacího řízení - k datu nabytí právní moci u posledního vydaného rozhodnutí po odvolacím řízení