studium doktorske

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás nejvíce zajímají a pomohou dále nastartovat vaši kariéru.
Přijímací řízení Podat E-přihlášku

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni nabízí pro uchazeče se zájmem o řešení vědeckých prací a s nadšením pro výzkumné bádání možnost studovat v některém z aktuálně nabízených studijních programů. Doktorand tak získá v průběhu studia široké spektrum znalostí a dovedností, které uzavírá obhajoba disertační práce a získání titulu Ph.D. v daném studijním programu. V případě vašeho zájmu je možné podat přihlášku k přijímacímu řízení a nastartovat tak úspěšnou pracovní kariéru.

Strojírenské technologie a materiály

Název studijního programu:  Strojírenské technologie a materiály P0715D270026
Standardní délka studia:  4 roky
Garant studijního programu (SP):  prof. Dr. Ing. František Holešovský
Zastupující garant:  prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.
Školící pracoviště:  Katedra materiálů a strojírenské metalurgie (KMM), Katedra techologie obrábění (KTO), Nové technologie výzkumné centrum (NTC)
Forma studia:  prezenční, kombinovaná
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu se hlásí na konkrétní téma disertační práce a ke školiteli podle vlastního výběru.

O studiu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu v oblasti materiálů, technologie, kvality nebo metrologie. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je v prezenční nebo kombinované formě a standardní doba studia je 4 roky. Absolventům v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Průběh

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Teorie a stavba strojů

Název studijního programu:  Teorie a stavba strojů P0715D270024
Standardní délka studia:  4 roky
Garant studijního programu (SP):  prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
Zastupující garant:  prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.
Školící pracoviště: Katedra energetických strojů a zařízení (KKE), Katedra konstruování strojů (KKS)
Forma studia:  prezenční, kombinovaná
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu se hlásí na konkrétní téma disertační práce a ke školiteli podle vlastního výběru.

O studiu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu konstrování strojů. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je prezenční nebo kombinované fomrě a standardní doba studia je 4 roky. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Průběh

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Průmyslové inženýrství a management

Název studijního programu:  Průmyslové inženýrství a management P0715D270029
Standardní délka studia:  4 roky
Garant studijního programu (SP): doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Zastupující garant: prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Školící pracoviště: Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)
Forma studia:  prezenční, kombinovaná
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu se hlásí na konkrétní téma disertační práce a ke školiteli podle vlastního výběru.

O studiu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu v oblsti průmyslového inženýrství a managementu. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je v prezenční nebo kombinované formě a standardní doba studia je 4 roky. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Průběh

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.